RPG pravidla - Revelio.cz

RPG pravidla


a) Revelio.cz je textová RPG hra tématicky orientovaná na knižní sérii Harryho Pottera, dílo J. K. Rowlingové. Nachází se již po absolvování školy Golden triem, tudíž po samotné bitvě o Bradavice a dál rozvíjí děj alternativní dějovou linkou.

b) Hráči tvoří hru a svými činy přispívají k vývoji dějové linky. Ta se tak neřídí pouze knižními reáliemi.

c) Hráči mají právo si založit vlastní studentskou postavu ve světě HP dle svého uvážení bez ohledu na věk, pohlaví, původ, vyznání či orientaci. Žádný hráč nebo administrátor nemá právo odsuzovat jiné hráče či administrátory.

d) Na projektu není tolerované porušování lidských práv, obzvlášť žádné formy kyberšikany. Jakýkoliv náznak tohoto přístupu k hráčům bude považovaný za hrubé porušení pravidel a řešený v souladu s právním pořádkem ČR/SR.

e) Vedení projektu si vyhrazuje právo přistupovat ke každému problému individuálně a řešit ho i v rámci výjimek z pravidel.a) Křišťálová stěna
Pod pojmem křišťálová stěna se rozumí rozdíl mezi hráčem a postavou, odděluje od sebe herní a reálný svět. Herní postava se tedy svými charakteristickými znaky liší od svého hráče. Nezná ho, nekomunikuje s ním, nemá jeho zkušenost, poznatky ani vzpomínky. Vzhledem k tomu nejde hráče posuzovat podle jeho postavy. Problémy, které vaši postavu postihnou ve hře, řešte herně.
Např. Pokud bude mou postavu herně šikanovat student X, nejedná se o reálnou kyberšikanu.

b) Metagaming
Pojem metagaming úzce souvisí s už zmíněnou křišťálovou stěnou. Zakazuje využívání jakýchkoliv neherních informací ve hře. Jinak řečeno, postava nemůže vědět to, co sama nezažila, a to ani na základě zkušeností, poznatků a vzpomínek hráče.

c) Mary Sue & Gary Stu
Tak jako my v reálném světě, ani naše postavy nejsou dokonalé, bezchybné. Právě mnoho z našich chyb nás odlišuje od ostatních a jsme díky nim jedineční. Ve vlastním zájmu by se hráč neměl pokoušet být dokonalý, ale vyzdvihnout své chyby a využít je ve svůj prospěch a oživit tak hru.

d) Faceclaims
Každý hráč má právo si zvolit mimoherního zástupce, který svou podobiznou bude prezentovat jím vytvořenou postavu. Takový zástupce musí představovat lidskou neanimovanou osobu a nesmí být reálnou fotkou hráče v rámci zachování bezpečnosti na internetu. Nejideálnější variantou je zvolit si někoho z řad celebrit či jinak známých představitelů. Aby se předešlo nedorozuměním a bezcílnému kopírování jedné a té samé osobnosti, je každého povinností svůj tzv. faceclaim zapsat do systému nebo nahlásit. K zobrazení volných představitelů slouží funkce vyhledávání FC. Je však zakázané využívat reálné jméno představitele.

e) Jazyk
Revelio.cz je projektem pro Čechy i Slováky. Děj hry se však odehrává ve Velké Británii, tudíž postavy mluví anglicky, přestože my píšeme našimi rodnými jazyky. V případě jiné národnosti než britské jsou povolené pouze krátké fráze či slova v rodném jazyce postav.

f) Jména postav
Pro hraní je nutné dodržovat základní reálie, mezi které patří i logický výběr jmen. Není přípustné, aby se v jakémkoliv rodokmenu známých postav vyskytl ztracený příbuzný, tudíž není vhodné volit si jména typu Longbottom, Snape, Lovegood, Lupin apod. Zároveň by bylo na místě dodržovat britské varianty jmen. Jednoduše by se jen těžko stalo, aby po škole běhala slečna Nováková s panem Novotným. Zároveň nejsou dovolena jména postav z jiných seriálů.

g) Rasa a speciální schopnosti postav
Jedinou povolenou rasou postavy je člověk. Vzhledem k třetímu odstavci části I. je však po odsouhlasení vedení možné vlastnit postavu animága, metamorfomága či jinou rasu. Obyčejný student však neoplývá žádnými speciálními schopnostmi mimo kouzlení.

h) Vztahy
Vztahy studentů musí odpovídat věku postav a hernímu období - je potřeba si uvědomit, ve kterém roce se děj projektu odehrává. Zároveň je důležité vzít v potaz, že jedenáctileté děti nepřemýšlí o komplikovanosti lásky a přátelství (příp. dalších věcí souvisejících s vyšším dospívajícím věkem) jako patnáctiletí pubertální jedinci. Od toho se odvíjí chování postavy. Zároveň je zakázáno na stránce hrát výrazné sexuální a jiné nevhodné projevy (např. přílišné množství vulgarismů nepřiměřených věku či herní době ad.). Hra, kterou vedení projektu shledá jako závadnou např. z výše uvedených důvodů, bude mít dopad v neherní rovině podle její závažnosti.

i) Kolejní příslušnost
Po úspěšném složení RPG zkoušky (viz níže) bude postavě udělena kolejní příslušnost. Ta je určována autommatizovaným testem, jenž je vyplňován při registraci. Kolejní příslušnost je vyhodnocována systémově a je neměnná.

j) Hraní mimo stránku
Hraní mimo stránku nelze zakázat, ovšem odehráváte-li něco, co se nějakým způsobem týká / může týkat více osob, je potřeba uchýlit se ke hře na stránce nejen kvůli informovanosti ostatních hráčů, ale také pro rozšíření herních možností. Zásadní věci odehrané mimo stránku nebudou brány v potaz, jak to platí již delší dobu (např. předávání přístupu ke komnatě nejvyšší potřeby, porušování pravidel, přebývání na cizích kolejích, plnění trestů apod.).

k) Posílání peněz
Posílání peněz mezi účty stejného majitele je zakázané a bude vést k zablokování účtu! Na zvýšení účtu z InRPG hlediska slouží „Mamahotel“.

l) Sdílení účtů
Je zakázáno sdílet s ostatními hráči přístupy k účtům, hesla a další citlivé údaje, které by měl znát pouze majitel dané postavy. Při zjištění sdílení účtů je vedení oprávněno přistoupit k postihům zúčastněných hráčů, přičemž míra těchto následků bude odpovídat postavení daných postav (čím vyšší posty, tím přísnější postihy).


a) Herní místnosti, neboli chaty
Všechny hry (vyučování, studentský mimoškolní čas, celoškolní akce, oslavy, případně cokoliv jiného) probíhají v chatech. Do hry se hráči zapojují prostřednictvím psaní takzvaných RPG příspěvků (viz. sekce IV. RPG příspěvky).

b) Hraní v jednom chatu
Není možné, aby kdokoliv hrál ve dvou a více chatech naráz. Jedná se jak o herní, tak i mimoherní přestupek proti pravidlům. Nikdo u sebe pro nic za nic nemá obraceč času (kromě určitých studentů, které vybralo samo Ministerstvo), aby něčeho takového v herním světě mohl dosáhnout. V realitě taky nedokážete být zároveň v Tokiu a v Budapešti.

c) Chatová položka online uživatelé
V každém z chatů lze najít tabulku online uživatelé. Tato tabulka slouží čistě pro mimoherní účely; zkrátka aby kdokoliv mohl vědět, zda je online v dané herní místnosti někdo, kdo danou osobu zajímá. Herně nikdo takovou tabulku u sebe nemá, opět jde o naprostý nesmysl. K tomu se váže další pravidlo - nemůžete na člověka v online uživatelích reagovat, pokud herně (pomocí příspěvku) nevstoupil do místnosti.

d) Vypravěč
Jde o herní prvek, který využívají administrátoři pro zpestření samotného hraní a především rozvinutí děje. Vypravěč určuje, jak dané místo vypadá, co se tam děje, co se které postavě stane. Vypravěč je jeden z nejvyšších herních prvků a co řekne, to platí. Nelze se s ním herně hádat, pouze hráčům udává, jakým směrem se hra vyvíjí. Pokud se ve hře nevyskytuje, musí se hráči obejít bez něj. Vypravěč jako takový by měl být využíván s rozumem, dodržovat logické souvislosti a musí respektovat studentské vlastnosti. Naopak by neměl být používán jako prvek kazící hru, nýbrž obohacující děj. Na nevhodné používání vypravěče je možné stěžovat si vedení projektu.

e) RPG upozornění
Jde o další prvek, tentokrát spíše mimoherní, je taktéž využíván administrátory, podobně jako vypravěč. RPG upozornění se však od vypravěče poměrně zásadně liší - neříká totiž, co se ve hře děje, nýbrž upozorňuje hráče, co píší v RPG příspěvcích špatně, co by měli zlepšit. Zkrátka a dobře se snaží upozornit hráče na jejich nedostatky v RPG příspěvcích za účelem dosažení celkového zlepšení úrovně herních příspěvků a kvalitnějšího požitku z celé hry.

f) Herní příchod do místnosti
Je samozřejmostí, že hráč musí do místnosti nejprve herně přijít, než začne cokoliv v dané místnosti dělat. Vzhledem k RPG pravidlům lze hrát pouze za svou postavu, výjimkou jsou společné příchody. Zcela mimořádně je proto povoleno psát do příspěvku věty typu: Přijde se studentem XY za ruku. Toto pravidlo samozřejmě vyplývá z předchozí domluvy hráčů.

g) Herní odchod z místnosti
Po skončení svého hraní musí hráč také odejít (pomocí řádně napsaného RPG příspěvku - viz. sekce IV. RPG příspěvky). Pokud by nastaly jakékoliv technické potíže a hráč by nemohl odejít samovolně, po 30 minutách bude považován za odešlého, tím pádem mu nebudou moci být strhnuté body za porušení večerky apod.a) Co jsou RPG příspěvky?
RPG příspěvky jsou příspěvky, ve kterých hráč popisuje, co jeho postava dělá, jak se chová, jak vypadá, co říká a co si myslí. To vše se však nepíše jen tak, jak koho napadne, ale podle určitých pravidel. Základem každého příspěvku je emote - bez emote nelze příspěvek považovat za napsaný podle pravidel. Každý příspěvek by měl být napsán gramaticky co nejsprávněji - rozlišujme proto velká písmena na začátcích vět, tečky (případně jiná interpunkční znaménka) na jejich koncích, tvrdé či měkké i a další nástrahy jazyka českého i slovenského.

b) Emote
Je to text, do kterého lze zahrnout, jak postava vypadá, co má na sobě, jak je upravena a co právě provádí. Tento text se píše mezi hvězdičky (*Emote.*) ve třetí osobě čísla jednotného přítomného času. Do emote píšeme pouze to, co je na postavě na první pohled vidět.
Př. správně: *Do parku vejde malá, tmavovlasá dívenka. Oděná do obyčejné mikiny a modrých riflí si ťapká po cestě. Tu a tam si pobrukuje úryvky jedné písničky.*
Př. špatně: *Do parku vešel kluk. To je ale pěkné místo, pomyslí si. Potom odešel pryč.*


c) Přímá řeč
Přímá řeč je text, který v příspěvku není nijak označován, zkrátka je psán mezi emote a myšlenky (viz. odstavec d)). Jedná se o věty, které postava ve hře skutečně vyřkne a tato slova mohou zaslechnout ostatní osoby v místnosti. Přímou řeč není nutné označovat uvozovkami.
Př. *Do parku vejde malá, tmavovlasá dívenka.* Dneska bude krásný den. *Usměje se.*

d) Myšlenky
Za myšlenky je považován text, který si daná postava ve hře pouze myslí; ostatní postavy o něm neví, nebo alespoň nemohou zjistit jejich znění (pokud nejsou vyřčeny v přímé řeči - viz. odstavec III - c). V RPG příspěvku jsou označovány mezi dvě lomítka (//Myšlenky.//).
Př. *Do parku vejde malá, tmavovlasá dívenka.* Dneska bude krásný den. *Usměje se.* //Doufám, že zas nepotkám tu holku, která tady byla včera.// *Potom pokračuje v ťapkání po cestě.*

f) Ostatní pravidla pro psaní RPG příspěvků
1. V příspěvcích je zakázáno psát více stejných znaků za sebou pro zdůraznění čehokoliv (například: Poslouchej mě!!!!!!!!, Halooooooo. apod.).
2. Jakákoliv čísla je nutné rozepisovat do slov, pokud se nejedná o letopočty (např.: rok 1078, rok 2046; ale: druhého dubna, čtvrtý žák, známka pětka apod.).
3. Zkratky či smajlíci jsou v RPG příspěvcích také zakázáni (například: WTF, lol, :), :-)))) apod.).
4. Každý příspěvek musí obsahovat minimální počet znaků. Ten byl stanoven na nekulatých čtyři sta padesát znaků.
5. V některých herních chatech funguje zasedací pořádek. (Označen je písmenem Z v menu herního chatu.) Hráč je povinnen neprodleně po odeslání příchozího příspěvku usednout pomocí zasedacího pořádku do patřičné lavice. V opačném případě je profesor oprávněn hráči zapsat neomluvenou hodinu. Pakliže má hráč technické problémy s uvedením do zasedacího pořádku, ihned - ještě v průběhu hodiny - to oznámí svému profesorovi. Na řešení problémů po skončení hodiny nebude brán zřetel.
Co je to RPG zkouška?
RPG zkouška je inRPG hra v chatové místnosti, která má za úkol prověřit schopnosti hráče reagovat na zadanou situaci a zkontrolovat jeho znalost RPG pravidel. RPG zkouška se odehrává v chatu zkušebny. Před úspěšným složením zkoušky mají hráči povoleno hrát pouze v místnostech určených hře pro nováčky, kde si můžou natrénovat své dovednosti, případně „okoukat jak se to správně dělá“ od zkušenějších hráčů. RPG zkouška netvoří součást herního děje! Je to pouze ukázková hra, a proto se o ní herně nemluví ani nemyslí.

Jak RPG zkouška probíhá?
RPG zkouška započne přesně v předem stanovený čas. Zkoušející poví úvod ke zkoušce - na co dbát, čemu se vyvarovat. Následuje čas na dotazy. V této době jsou při postupném vyvolávání hráčů pokládány dotazy, na které zkoušející odpovídá. Po zodpovězení posledního dotazu je odeslán úvodní vypravěč a začíná herní fáze zkoušky. Ta probíhá tak, že bude zaslán úvodní vypravěč, na kterého budete reagovat a budete tvořit děj. Na konci druhé fáze na základě vašich schopností (správnost příspěvků, jejich interval posílání, délka…) budete srozuměni s vaším výsledkem ve stylu výpisu přijatých, resp. zamítnutých hráčů.

Podmínky pro přijetí:
- Hráčovy znalosti RPG neprojevují známky větších nedostatků.
- Hráčův psaný projev je adekvátní pro přijetí do hry.
- Hráč posílá příspěvky bez delších prodlev.
- Hráč nejeví známky hrubších gramatických chyb.
- Hráč nevyhrocuje situace do neúnosných extrémů.
- Hráč nezahrnuje do hry nonRPG informace ani nonRPG text.
Odebrání herních pravomocí po úspěšném absolvování RPG zkoušky:
- Z důvodů nevhodného chování.
- Opakovaného porušování pravidel.
- Zjištění nedostatků, které na RPG zkoušce nebyly objeveny.
- V případě, že RPG zkoušku hrál za hráče někdo jiný než on sám.
- A dalších výjimečných případů.
Udělení herních pravomocí bez absolvování RPG zkoušky:
- Hráč se osvědčil z jiných projektů.
- Hráčovy schopnosti jsou očividně lepší než průměrné.
- Hráč již byl přijat jako profesor či knižní postava.
- A dalších výjimečných případů.
Vedení RO.cz,
23. října 2023

Přihlášení

Online 2

Profilový obrázek uživatele s ID číslo 8966
Effrigo Redsolle
Prefekt Havraspáru
Největší jedlík
Havraspár
Profilový obrázek uživatele s ID číslo 7432
Railly Saviyer
Studentka Zmijozelu
Merlinův učeň
Zmijozel